Referencie

 

STRECHY

 

J.F.Holtz, Kamenná, 010 01 Žilina (Oprava plochej strechy výrobnej haly, 1 600 m2, Arflex Special Minerale 4 500, Deltastav, s.r.o., Žilina)

 

ARBOREUM Vlčince, Žilina (Hydroizolácia výťahovej šachty, 60 m2, Nordgum, 4 mm, diverso Žilina, s.r.o.)

 

Panelová bytovka, Gabajova 2 590/12, 010 01 Žilina ( Oprava plochej strechy, 700 m2, Nordgum Minerale 4 000, Vladimír Paleček, Žilina)

 

Panelová bytovka, Gaštanova 24, 010 07 Žilina (Oprava plochej strechy, 520 m2, Arflex Special Minerale 4 500, Igor Buban-IZO-MAL, Ža)

 

Rodinný dom, Martina Rázusa 18, 010 01 Žilina

(Oprava plochej strechy,120 m2 Arflex Special 3 mm; 120 m2 Arflex Special Minerale 5 000, Unistav, s.r.o., Žilina)

 

VÚB, a.s., pobočka, Na Bráne 1, 010 43 Žilina

(Oprava plochej strechy so svetlíkami, 180 m2 Arflex Special 3 mm; 180 m2 Arflex Special Minerale 4 500, Stavizol, s.r.o., Žilina)

 

Adresa projektu
Názov projektu
Množstvo
 
Použitý typ
Realizátor
m2
 
pásu
Slovenská republika
 
 
2007
 
Bytový dom č. 999
Rekonštrukcia plochej strechy 
1 600 m2
 
Iter Forte
SIB, s.r.o., Trebišov
093 01 Vranov nad Topľou
s tepelnou izoláciou
 
Bytový dom p.č. A-2-216
Nová plochá strecha
1 600 m2
 
Nordgum  4 mm
SIB, s.r.o.,Trebišov
071 01 Michalovce
1700 m2
 
Nordgum Minerale 4 000
Rodinný dom, Žilina
Oprava plochej strechy
340 m2
 
Arflex Special Minerale  4 500
Deltastav, s.r.o.,Žilina
Bytový dom, Liptovský Hrádok
Oprava plochej strechy 
1 250 m2
 
Arflex Special Minerale  4 500
Jozef Bartek
80 m2
 
Arflex Special 3 mm
Obytný dom, Trebišov
Oprava plochej strechy
2 600 m2
 
Nordgum  4 mm
SIB, s.r.o. Trebišov
2 750 m2
 
Nordgum Minerale  4 000
JAS ELMONT, Budovateľská ul.
Rekonštrukcia plochej strechy jedálne
400 m2
 
Arflex Special  3 mm
Údržbyt, Sniná
069 01 snina
400 m2
 
Arflex Special Minerale  4 500
Nádácia PROFUTURA, Študentská ul.
Rekonštrukcia plochej strechy 
250m2
 
Arflex Special 3 mm
Údržbyt, s.r.o., Sniná
069 01 Snina
250 m2
 
Arflex Special Minerale   4 500
Polyfunkčný dom, Žilina
Nová plochá strecha
280 m2
 
Arflex Special 3 mm
Unistav, s.r.o., Žilina
20 m2
 
Arflex Special Minerale 4 500
 
2008
 
Bytový dom, Trebišov
Oprava plochej strechy
3 300 m2
 
Nordgum 4 mm
SIB, s.r.o., Trebišov
Bytový dom, Trebišov
Rekonštrukcia plochej strechy 
11 040 m2
 
Nordgum Minerale  4 500
SIBAZ, s.r.o., Trebišov
Bytové domy, Hanušovce nad Topľou
Oprava plochej strechy
1 400 m2
 
Nordgum  3 mm
Peter Voštinár
094 31 Vranov nad Topľou
200 m2
 
Nordgum  4 mm
1 610 m2
 
Nordgum Minerale  4 500
Rodinný dom, Vrútky
Rekonštrukcia plochej strechy 
220 m2
 
Arflex Special Minerale  4 500
STAVOPS, Žilina
Nadácia PROFUTURA, Študentská ul.
Rekonštrukcia plochej strechy 
100 m2
 
Arflex Special 3 mm
Údržbyt, s.r.o., Snina
069 01 Snina
100 m2
 
Arflex Special Minerale  4 500
Údržbyt, s.r.o., Snina
Rodinný dom, Tehelné Pole
Oprava plochej strechy
100 m2
 
Arflex Special, 3 mm
Údržbyt, s.r.o., Snina
071 01 Michalovce
200 m2
 
Arflex Special Minerale  4 500
Polyfunkčný dom, firma ZAGA
Rekonštrukcia plochej strechy
150 m2
 
Arflex Special, 3 mm
Údržbyt, s.r.o., Snina
Strojárska ulica, 069 01 Snina
120 m2
 
Arflex Special Minerale 5000
 
 
Česká republika
 
 
2007
 
Rokytnice nad Jizerou 546-48
Obytný dom
1 035 m2
 
Flexpol TRV Minerale 5
APTectum, s.r.o.,Liberec
512 44 Rokytnice
 
 
2008
 
Priemyselná hala, Olomouc
Oprava plochej strechy
4 500 m2
 
Arflex Special Minerale
H-inex, s.r.o.,Olomouc
Výrobná hala 
Rekonštrukcia plochej strechy
1 840 m2
 
Arflex Special Minerale 4 500
H-inex, s.r.o.,Olomouc
Spolana Anwill group, s.r.o.
1 700 m2
 
Polirex  3 kg
ulice Práce 657
172,5 m2
 
Flexpol TRV Minerale 5
277 11 Neratovice
320 kg
 
Primer V 70
Priemyselná hala, Pardubice
Oprava plochej strechy
1 125 m2
 
Flexpol TRV Minerale 5
Recosa, s.r.o., Pardubice

 

ITER ROUTE Hydroizolácie mostoviek

 

Názov projektu
Technický popis projektu
Iter Route
 
Realizátor
Dátum 
hrúbka
Množstvo
 
ukončenia
( mm )
( m2 )
 
Slovenská republika
 
Rok 2007
 
Cestný most Hraničné
Oprava cestného mosta
5.0
1,200.00
 
CMR Slovakia, s.r.o., Ľubotice
11/2007
Cestný most Stará Voda
Oprava cestného mosta
5.0
400.00
 
CMR Slovakia, s.r.o., Ľubotice
10/2007
Cestný most Štrba
Oprava cestného mosta
5.0
400.00
 
CMR Slovakia, s.r.o., Ľubotice
10/2007
Cestný most Toporec
Oprava cestného mosta
5.0
400.00
 
CMR Slovakia, s.r.o., Ľubotice
09/2007
 
Rok 2008
 
Cestný most Sulín  III/543 36-5
Oprava cestného mosta
5.0
250.00
 
CMR Slovakia, s.r.o., Ľubotice
10/2008
Cestný most D-1 Mengušovce-Jánovce, Most D 230-01
Oprava cestného mosta 
5.0
200.00
 
CMR Slovakia, s.r.o., Ľubotice
10/2008
Cestný most I/74-016 Dlhé nad Cirochou, Most D 201-00
Oprava cestného mosta
5.0
200.00
 
CMR Slovakia, s.r.o., Ľubotice
11/2008
Cestný most M 065-088 Príbovce
Rekonštrukcia cestného mosta
5.0
350.00
 
Novin Plus, s.r.o., Žilina
09/2008
Cestný most Svidník - Mestisko
Rekonštrukcia cestného mosta
5.0
750.00
 
CMR Slovakia, s.r.o., Ľubotice
11/2008

 

Aplikácie asfaltového pásu ITER ROUTE v Poľsku

Názov projektu
Investor
Použité množstvo
Hrúbka pásu
 
Ukončenie 
m2
v mm
 
stavby
Poľská Republika
 
Rok 1997
 
Diaľničný most Wisla - Toruň
DODP Toruň
7,000
5.0
 
10/1997
Obchvat Milomlyn k Ostródy
DODP Šwiecie
1,700
5.0
 
10/1997
Estakáda Elblag 
Mosty P.R.M i H. Sopot
2,600
5.0
 
09/1997
Cestný most Milomlyn - Šwiecie
DODP Šwiecie
1,600
5.0
 
09/1997
Cestný most Grébocin - Toruň
DODP Toruň
1,700
5.0
 
08/1997
Estakáda Elbag - most Elbag
DODP Elbag
3,700
5.0
 
07/1997
Estakáda Lubicz - Toruň
DODP Toruň
6,000
5.0
 
07/1997
24,300
 
 
Rok 1998
 
Estakáda Ekologiczna Toruň
DODP Toruň
3,000
5.0
 
10/1998
Most Wisla - diaľnica do Toruňe
DODP Toruň
7,000
5.0
 
10/1998
10,000
 
 
Rok 2000
 
Viadukt Grudnia 70 Gdynia
DODP Gdynia
1,000
5.0
 
10/2000
1,000
 
 
Rok 2001
 
Vyiadukt Dorochutsk
DODP Dorochusk
2,300
5.0
 
10/2001
2,300
 
 
Rok 2002
 
Cestný most Krosno - Zagórz
U.M. Krosno
1,400
5.0
 
11/2002
Cestný most Zamkowy v Rzeszowie
DODP Rzeszów
4,000
5.0
 
11/2002
5,400
 
 
Rok 2004
 
Viadukt Toruň
U.M. Toruň
4,600
5.0
 
11/2004
4,600
 
 
 
C e l k o v é  m n o ž s t v o 
47,600
m2