Pásy - modifikovaný
asfalt APP
Názov výrobku
Hrúbka [mm]
Plošná hmotnosť
[g/m2, kg/m2]
Ohybnosť
[°C]
Predĺženie -
pozdĺžne / priečne [%]
Tržné zaťaženie -
pozdĺžne / priečne [N / 5cm]
Technický list,
Vyhlásenie o zhode
APP sklenená rohož

POLIREX

3 kg/m2

0°C

3/3

350/200

Vyhlásenie o zhode

POLIREX

4 kg/m2

0°C

3/3

350/200

Vyhlásenie o zhode

APP sklenená rohož - ochrana proti prestupu vodných pár a radónu

POLIGUAINA

3 kg/m2

-5°C

3/3

350/200

Vyhlásenie o zhode

POLIGUAINA

4 kg/m2

-5°C

3/3

350/200

APP  polyesterová nosná vložka

FARO  SPECIAL

3 mm

0°C

40/45

850/450

Vyhlásenie o zhode

FARO  SPECIAL

4 mm

0°C

40/45

850/450

Vyhlásenie o zhode

FARO  SPECIAL

3 kg/m2

0°C

40/45

850/450

FARO  SPECIAL

4 kg/m2

0°C

40/45

850/450

FARO  SPECIAL  MINERALE

4 000

0°C

40/45

850/450

FARO  SPECIAL  MINERALE

4 500

0°C

40/45

850/450

Vyhlásenie o zhode

APP  polyesterová nosná vložka

ARFLEX  SPECIAL

3 mm

-5°C

40/45

850/450

Vyhlásenie o zhode

ARFLEX  SPECIAL

4 mm

-5°C

40/45

850/450

Vyhlásenie o zhode

ARFLEX  SPECIAL

3 kg/m2

-5°C

40/45

850/450

ARFLEX  SPECIAL

4 kg/m2

-5°C

40/45

850/450

ARFLEX  SPECIAL  MINERALE

4 000

-5°C

40/45

850/450

Vyhlásenie o zhode

ARFLEX  SPECIAL  MINERALE

4 500

-5°C

40/45

850/450

Vyhlásenie o zhode

ARFLEX  SPECIAL  MINERALE

5 000

-5°C

40/45

850/450

APP  polyesterová nosná vložka

ITER  NORD

3 mm

-10°C

40/45

900/500

Vyhlásenie o zhode

ITER  NORD  MINERALE

4 000

-10°C

40/45

900/500

Vyhlásenie o zhode

ITER  FORTE

3 mm

-10°C

50/50

900/650

Vyhlásenie o zhode

ITER  FORTE

4 mm

-10°C

50/51

900/650

Vyhlásenie o zhode

ITER  FORTE MINERALE

4 000

-10°C

50/52

900/650

Vyhlásenie o zhode

ITER  FORTE MINERALE  ( FMS )

4 500

-10°C

50/53

900/650

ITER  FORTE MINERALE

5 000

-10°C

50/54

900/650

Vyhlásenie o zhode

APP  polyesterová nosná vložka

ITER  FORTE 17 A Firestop

4 mm

-15°C

50/55

900/700

ITER  FORTE 17 A MIN Firestop

4 500

-15°C

50/56

900/700

APP  kompozitná nosná vložka

NORDSTABIL

3 mm

-10°C

25/30

600/600

Vyhlásenie o zhode

NORDSTABIL

4 mm

-10°C

25/30

600/600

NORDSTABIL  MINERALE

4 000

-10°C

25/30

600/600

Vyhlásenie o zhode

NORDSTABIL  MINERALE

4 500

-10°C

25/30

600/600

 

APP  koreňmi neprerastavý pás

ITER ANTIRADICE

4 mm

-10°C

40/45

900/500

Vyhlásenie o zhode

APP pre mosty a viadukty

ITER ROUTE

4 mm

-10°C

45/45

1150/900

Vyhlásenie o zhode

ITER ROUTE

5 mm

-10°C

45/45

1150/900

Vyhlásenie o zhode
Farby minerálneho posypu
    červený
 tweed
    čierny
zelený
    hnedý
biely
    šedý