Doporučené použitie
podľa typu pásov

Pásy z modifikovaných asfaltov APP

POLIREX

ploché strechy nepochôdzne - podkladová vrstva

sedlové strechy-sklon nad 10˚ - podklad pod asfaltový šindeľ


POLIGUAINA

ploché strechy nepochôdzne - podkladová vrstva

strechy priemyselných hál - ploché, oblúkové, kombinované

sedlové strechy-sklon nad 10˚ - podklad pod asfaltový šindeľ

opravy starších plochých striech, kotviaca vrstva pri rekonštrukcii jestvujúceho hydroizolačného systému

radónová ochrana a parozábrana

zlepšuje rozmerovú stabilitu striech s väčšími rozmermi


FARO  SPECIAL

ploché strechy nepochôdzne - podkladová vrstva

strechy s obráteným poradím vrstiev

radónová ochrana a parozábrana

vlhké prevádzky

vodárenské nádrže, vodné diela, kanále, bazény, jazierka

proti tlakovej vode


FARO  SPECIAL  MINERALE

ploché strechy nepochôdzne - vrchná vrstvaARFLEX  SPECIAL

ploché strechy nepochôdzne - podkladová vrstva

strechy s obráteným poradím vrstiev

radónová ochrana a parozábrana

vlhké prevádzky

vodárenské nádrže, vodné diela, kanále, bazény, jazierka

proti tlakovej vode


ARFLEX  SPECIAL  MINERALE

ploché strechy nepochôdzne - vrchná vrstva
ITER  NORD

ploché strechy nepochôdzne - podkladová vrstva

ploché strechy - pochôdzne - terasy, balkóny, parkoviská

strechy s obráteným poradím vrstiev

základy a spodné stavby jedno- a dvoj- vrstvový systém, podzemné stavby

vlhké prevádzky

žľaby, balkóny, terasy


ITER  NORD  MINERALE

ploché strechy nepochôdzne - vrchná vrstva
ITER  FORTE

ploché strechy nepochôdzne - podkladová vrstva

ploché strechy pochôdzne - terasy, balkóny, parkoviská

strechy s obráteným poradím vrstiev

špeciálne strechy - tvarom alebo konštrukčne, s mimoriadnym bodovým zaťažovaním, náročnými konštrukciami

základy a spodné stavby jedno- a dvoj- vrstvový systém, podzemné stavby

vlhké prevádzky


ITER  FORTE MINERALE

ploché strechy nepochôdzne - vrchná vrstva

špeciálne strechy - tvarom alebo konštrukčne, s mimoriadnym bodovým zaťažovaním, náročnými konštrukciami - vrchná vrstva

extrémne klimatické podmienky


ITER  FORTE 17 A Firestop

strechy v požiarne nebezpečných priestoroch - podkladová vrstva

protipožiarne izolácieITER  FORTE 17 A MIN Firestop

strechy v požiarne nebezpečných priestoroch - vrchná vrstva
NORDSTABIL

ploché strechy nepochôdzne - podkladová vrstva

ploché strechy nepochôdzne s mäkším podkladom - podkladová vrstva

strechy priemyselných hál - ploché, oblúkové, kombinované, s veľkými rozmermi - podkladová vrstva

oblúkové strechy - so škrupinovou konštrukciou - podkladová vrstvaNORDSTABIL  MINERALE

ploché strechy nepochôdzne - vrchná vrstva

strechy priemyselných hál - ploché, oblúkové, kombinované, s veľkými rozmermi - vrchná vrstva

oblúkové strechy - so škrupinovou konštrukciou - vrchná vrstva

ITER ANTIRADICE

zelené strechy
ITER ROUTE

ploché strechy pochôdzne - terasy, balkóny,parkoviská

 

dopravné stavby - cesty, mosty, viadukty, parkoviská, rampy, tunely

vodárenské nádrže, vodné diela, kanále, bazény,jazierka

proti tlakovej vode

žľaby, balkóny, terasy


Pásy z modifikovaných asfaltov SBS


NORDGUM

ploché strechy nepochôdzne - podkladová vrstva

ploché strechy nepochôdzne - podkladová vrstva - pre zmiešané súvrstvie APP - SBS

ploché strechy s obráteným poradím - bez tepelnej izolácie

základy a spodné stavby aj prefabrikované

extrémne klimatické podmienky


NORDGUM  MINERALE

ploché strechy nepochôdzne - vrchná vrstva

extrémne klimatické podmienkyFLEXPOL

ploché strechy nepochôdzne - podkladový pás

podkladný pás pre zmiešané súvrstvie APP - SBS

extrémne klimatické podmienky


FLEXPOL  TRV  MINERALE

ploché strechy nepochôdzne

extrémne klimatické podmienkyFLEXPOL  TRV  MINERALE  5

ploché strechy nepochôdzne - jednovrstvový systém
NORDFLEX

ploché strechy nepochôdzne - podkladový pás

ploché strechy nepochôdzne - podkladový pás pre zmiešané systémy APP - SBS

ploché strechy nepochôdzne s oceľovým strešným plášťom

ploché strechy s obráteným poradím

konštrukcie s konštrukčnou alebo tepelnou dilatáciou

extrémne klimatické podmienky


NORDFLEX  MINERALE  FMS

ploché strechy nepochôdzne - vrchná vrstva

ploché strechy nepochôdzne s oceľovým strešným plášťom

konštrukcie s konštrukčnou alebo tepelnou dilatáciou

extrémne klimatické podmienky


SOLAR VV

ploché strechy nepochôdzne - samolepiaci podkladový pás
SOLAR POL

ploché strechy nepochôdzne - samolepiaci podkladový pás
SOLAR POL MINERALE

ploché strechy nepochôdzne - samolepiaci vrchný pás


 SKILLFLEX RN 

Protiradónová ochrana 
NORDSILENCE

akustické izolácie

NORDSILENCE EXTRA


POLYFOR

hydroizolácia, výstuž a zviazanie starého podkladu s novou nadstavbou - perforovaný pás
NORDTETTO  POL

Paronepriepustná membrána 

NORDTETTO  ORANGE

podklad pod asfaltové šindľe, sedlové strechy sklon nad 10˚


NORDBITEX

Paropriepustná polypropylénová membrána


NORDFOND

Zvislé časti spodných stavieb - nopová drenážna HDPE fólia


DRENO 200 gr.

vodorovná drenáž - polyesterová geotextília


Ochranné a dekoratívne nátery


ANTISOL 

Reflexný ochranný náter na bituménovej báze s použitím rozpúšťadla


IDROSANA

Ochranný a dekoratívny náter na báze polymérovej


MASTICBIT 

Primér na báze vody


PRIMER V70 

Primér na bituménovej báze s použitím rozpúšťadla