Garancie
Zväčšiť
Zväčšiť


Spoločnosť LUTA, ako výhradný dovozca asfaltových pásov NORD BITUMI, zabezpečuje pre svojich zákazníkov kvalitu a záruky v plnom rozsahu tak, ako ich poskytuje výrobca.

Naše hlavné ciele :

●        výskum a vývoj, certifikovaná kvalita a vysokokvalifikovaný pracovný tím

●        dlhodobá, spoľahlivá a bezpečná ochrana stavieb

●        ochrana zdravého prírodného prostredia, úspora energie a nákladov

●        zabezpečenie pobytu,v suchom, teplom /chladnom prostredí

●        pracujeme po boku s našimi zákazníkmi, počúvame ich požiadavky, využívame ich skúsenosti a v spolupráci s nimi
          pripravujeme najefektívnejšie riešenia

●        skutočné partnerstvo, komunikácia a výmena skúseností s našimi zákazníkmi,  projektantmi a strechármi.

●        svojim partnerom poskytujeme technické a technologické manuály pre použitie a kladenie asfaltových hydroizolácií

●        pracovné výsledky a uspokojenie sú pre nás rovnako dôležité ako pre našich zákzníkov


Spoločnosť NORD BITUMI, S.p.A. bola založená v roku 1967. Jej úspešný nepretržitý vývoj technológií v oblasti hydroizolačných membrán z modifikovaných asfaltov vo vlastných výskumných a vývojových laboratóriách ju zaradil medzi vedúcich výrobcov. Svoje výrobky vyváža do 36 krajín celého sveta. Spoločnosť NORD BITUMI má certifikovaný systém riadenia kvality podľa UNI ISO 9001. Zaručujeme svojim zákazníkom maximálnu kontrolu kvality výroby v každom štádiu – pri navrhovaní a vývoji, počas výroby a poskytovaného servisu pri konečnom aplikovaní.

Kvalita výrobkov bola doteraz certifikovaná 15 rôznymi medzinárodnými certifikačnými autoritami. Špičková kvalita materiálov a výrobkov vo viacerých prípadoch prekračuje požadované technické parametre slovenských a európskych noriem. Výskumné a vývojové laboratóriá sú pravidelne ročne kontrolované autorizovanými organizáciami ako :

●       BDA, Holandsko

●       BBA, Veľká Británia

●       Bureau Veritas, Taliansko.


Taktiež vlastní certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1370-CPD-0047.

Spoľahlivosť, skúsenosť, dôslednosť, flexibilita a predovšetkým rozhodnosť pri inovácii priniesli spoločnosti Nord Bitumi vedúce postavenie vo svojej oblasti. Výrobky sú výsledkom výskumnej činnosti a cieľavedomej vývojovej práce. Vysoká úroveň záruky kvality je založená na neustálej výrobnej kontrole, ktorá je vykonávaná priebežne prostredníctvom laboratórnych skúšok od surovín až po hotový tovar.

Spoločnosť Nord Bitumi investuje značné finančné sumy do výskumu a vývoja a taktiež aj do neustálej inovácie svojich výrobných zariadení tak, aby dosiahla výrobu vysoko kvalitných výrobkov s veľmi dlhou životnosťou.

Kvalita výrobkov a ich dlhá životnosť je zaručená stálou kontrolou výrobného procesu. Systém kontroly kvality zabezpečuje dodržiavanie všetkých parametrov deklarovaných výrobcom.

Spoločnosť Nord Bitumi S.p.A. poskytuje na svoje výrobky záručnú dobu 10 rokov.